แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ถามตอบ :
ค้นหา : ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา
หน้า :
ผู้ถาม : ( 2/7/2563 21:24 )
ถาม :ปี4เทอม1ลงทะเบียนไม่ถึง12หน่วยกิต สามารถกดยืนยันการลงทะเบียนได้ไหมคะ
ตอบ :ถ้ากดยืนยันได้ ก็ได้ครับ เพราะเป็นปีสุดท้าย ถ้าไม่ได้ก็ต้องมาทำเรื่องที่คณะครับ

ผู้ถาม : ( 1/7/2563 12:37 )
ถาม :อยากเรียนออนไลน์ที่มหาลัยต้องจองยังไงหรอคะ
ตอบ :หมายถึงหลักสูตรอะไรคะ

ผู้ถาม : ( 30/6/2563 14:45 )
ถาม :ยังมีวิชาบรรยายและแลปเบเกอรี่่่่่่่่่่่่อยู่ไหมคะ
ตอบ :วิชาเบเกอรี่ไม่ได้เปิดครับ

ผู้ถาม : ( 30/6/2563 10:59 )
ถาม :วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของปี3 ภาคการศึกษาที่1 เข้าไปดูตรงไหนคะว่ามีอะไรบ้าง
ตอบ : http://reg3.su.ac.th/registrar/class_info.asp?avs257625325=126

ในขั้นที่ 5 ให้กรอก 612* ลงในช่องด้านหน้าแล้วค้นหา จะเห็นรายวิชาของภาควิชาที่เปิด วิชาบังคับของสาขาวิชาโทหนึ่งจะเป็นวิชาเลือกของอีกสองสาขาได้

ผู้ถาม : ( 29/6/2563 16:46 )
ถาม :เปิดเทอมเรียนออนไลน์100%มั้ยครับ
ตอบ :สำหรับรายวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร วิชาบรรยายจะเรียนออนไลน์ แต่วิชาปฏิบัติจะมีปฏิบัติในห้องแล็บโดยมีการกระจายนักศึกษาไปยังห้องต่างๆ ให้มากขึ้น และมีการจัดทำฉากกั้นในห้องแล็บ นักศึกษต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ผู้ถาม : ( 25/6/2563 15:17 )
ถาม :เกรดจะออกก่อนการลงทะเบียนเรียนไหมครับ
ตอบ :ให้ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานวิชานั้นๆ ครับ

ผู้ถาม :กิตติมศักดิ์ ( 19/6/2563 13:50 )
ถาม :สาขาเทคโนโลยีอาหารมีค่ายปรับพื้นฐานเหมืนภาคอื่นๆมั้ยครับ
ตอบ :ปีนี้เป็นแบบออนไลน์นะคะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/DBWeb/TrainReg/TrainRegPage.aspx?TrainRegID=37

ผู้ถาม :กิตติมศักดิ์ ( 18/6/2563 10:24 )
ถาม :สาขาเทคโนโลยีอาหารมีค่ายปรับพื้นฐานเหมืนภาคอื่นๆมั้ยครับ
ตอบ :มีปรับพื้นช่วงเปิดเทอม เป็นออนไลน์ครับ

ผู้ถาม : ( 17/6/2563 20:35 )
ถาม :เปิดเทอมวิชาบรรยายมีไปเรียนที่มหาลัยไหมคะ
ตอบ :วิชาบรรยายจะจัดเป็นออนไลน์ครับ (อาจารย์ไม่ได้ยืนสอนในห้อง) แต่จะมีการจัดห้องให้นักศึกษาเข้าฟังในห้องได้ หากนักศึกษาไม่สะดวกที่จะเรียนจากบ้านหรือจากหอพักจริงๆ แต่เนื่องจากที่นั่งในห้องจะมีจำกัดเนื่องจากความจำเป็นของการจัดให้มีระยะห่างของที่นั่ง ดังนั้นจะมีระบบการจองที่นั่งสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเข้ามานั่งในห้อง

ผู้ถาม : ( 13/6/2563 23:31 )
ถาม :ในreg มีวิชาที่ประกาศห้องเรียนและเรียนออนไลน์ คือสามารถมาเรียนที่ห้องได้เหรอครับ
ตอบ :ภาควิชาจะจัดห้องให้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเรียนออนไลน์แต่จำกัดจำนวนครับ

ผู้ถาม : ( 5/6/2563 12:18 )
ถาม :วิชาแล็ปทำเดือนไหนคะ ทำตามตารางเรียนปกติใช่มั้ยคะ
ตอบ :ทำตามเดือนปรกติครับ ตั้งแต่เปิดเทอม

ผู้ถาม :ศศินา ( 3/6/2563 19:59 )
ถาม :เปิดเรียนวันไหนคะ
ตอบ :13 ก.ค. 2563

http://reg1.su.ac.th/registrar/calendar.asp?avs819371835=1

ผู้ถาม : ( 2/6/2563 17:09 )
ถาม :เปิดเทอมทางภาควิชามีการเรียนการสอนแบบไหนคะ ปี1มีปฐมนิเทศไหมคะ
ตอบ :สำหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
- วิชาบรรยายจะเป็นการสอนออนไลน์ทั้งหมด
- วิชาปฏิบัติการจะเรียนเหมือนเดิมโดยจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 เช่น การลดจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนเพื่อให้สามารถมีระยะห่างในการทำแล็บได้ หรือกระจายพื้นที่ทำแล็บให้มากขึ้น และมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่นหน้ากากผ้า และ face shield ให้นักศึกษา

สำหรับปี 1 มีเรียนในภาควิชาแค่วิชาเดียว ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติและใช้มาตรการเดียวกัน สำหรับรายวิชาของคณะวิชาอื่นต้องรอประกาศจากคณะอื่นๆ หากภาควิชาได้รับทราบข้อมูลจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ส่วนการปฐมนิเทศยังมีการจัดช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา แต่รูปแบบจะต้องมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมการสถาณการณ์

ผู้ถาม : ( 31/5/2563 19:01 )
ถาม :1ชั้นปีเรียนกี่เทอม จะต้องจ่ายค่าเทอมกี่ครั้ง
ตอบ :ปรกติ 2 เทอม จ่ายเทอมละครั้ง แต่ถ้าเรียนภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์) ก็จะต้องมีค่าเทอมอีก

ผู้ถาม : ( 30/5/2563 21:57 )
ถาม :ค่าเทอมรอบพิเศษเทอมแรก38,350บาท เทอมต่อไป31,000 หรือเปล่าครับ
ตอบ :เทอมถัดไปเป็น 35,000 เป็นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 31000 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 4000 บาท

ผู้ถาม : ( 29/5/2563 20:56 )
ถาม :ตอนนี้ทางมหาลัยได้ประกาศวิธีการเรียนแล้วค่ะ ได้แจ้งว่า ให้ขึ้นอยู่กับคณะภาควิชา ทางภาควิชามีการเรียนการสอนแบบไหนคะ หรือขึ้นอยู่กับอาจารย์
ตอบ :ภาควิชาจะมีการสรุปรายละเอียดในวันจันทร์นี้ และจะมีการปะกาศให้ทราบต่อไป

ผู้ถาม :กิตติมศักดิ์ ( 28/5/2563 12:49 )
ถาม :ขอสอบถามหน่อยครับว่าจะมีการรับ น.ศเพิ่ม (เปิดรอบ5) มั้ยครับ แล้วเป็นโครงการปกติหรือพิเศษ
ตอบ :รอบ 5 ไม่เปิดรับครับ

ผู้ถาม :กชพรรณ ( 28/5/2563 11:01 )
ถาม :ยืนยันสิทธิ์ รอบ4 แล้วมอบตัวจ่ายค่าเทอมวันไหนคะ
ตอบ :17-19 มิ.ย. 2563 ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยครับ  https://admissions.su.ac.th/

ผู้ถาม : ( 16/5/2563 22:51 )
ถาม :จะยังมีการเข้ารับการปฐมนิเทศอยู่มั้ยวันที่เดิมรึเปล่าคะ
ตอบ :เท่าที่ทราบตอนนี้น่าจะเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ครับ ขอให้ติดตามประกาศทางเว็บไซต์ของคณะครับ

ผู้ถาม : ( 16/5/2563 15:23 )
ถาม :ตอนนี้คือเรียนออนไลน์หมดมั้ยฮะ
ตอบ :ขอให้รอประกาศครับ

หน้า :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร