ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างไฟล์ portfolio เป็น pdf ง่ายๆ บนมือถือ
              แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Microsoft Office Lens ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งบนมือถือระบบ iOS และ Android

1. เปิดแอพพลิเคชั่น  เลือกชนิดของเอกสารต้นทางเป็น "Document" กดถ่ายรูปหน้าที่ 1


2. เปิดเอกสารหน้าถัดไป กดปุ่ม "Add New" เพื่อถ่ายรูปต่อ


3. กดปุ่มถ่ายรูป


4. กดปุ่มถ่ายรูปหน้าต่อๆไป


5. เมื่อถ่ายเอกสารครบทุกหน้าให้กดตรงปุ่มแสดงจำนวนหน้า ด้านขวา


6. กดปุ่ม "Done"7. ตั้งชื่อไฟล์ เลือกเซฟไฟล์เป็น PDF กดปุ่ม "Save"


8. จะได้ไฟล์ pdf ที่ต้องการ


9. เมื่อลองเปิดดูจะเห็นเป็นไฟล์ pdf ที่มีหลายๆ หน้าContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร