แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
อาจารย์ชาวต่างชาติบรรยายพิเศษ
   Professor Lars Wiking จาก Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Crystallization of Milk Fats-from Cow to Products ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาอบรม
    นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Faculty of Agriculture, Kagawa University จำนวน 16 คน เดินทางมาอบรมด้านการอบแห้งผลไม้และศึกษาดูงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี Professor Osamu Kawamura และ Associate Prof. Peter Lutes เป็นผู้นำนักศึกษามาในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562
รายละเอียด
นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมในญี่ปุ่น
      นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรม "International Exchange and Educational Program for Food Safety 2019" ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University เมืองคะกะวะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
รายละเอียด
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าอบรม
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ร่วมกับ Food Security Center, University of Hohenheim และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม FSC Short Course 2019- Thailand หัวข้อ Drying of Medicinal Plants โดย Professor Dr. Joachim Müller  วันจันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย, บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อที่ supawadee.oil15@gmail.com โทรศัพท์ 092-259-9767 (สุภาวดี)

รายละเอียด
ปลาร้าผงลดโซเดียมชนิดละลายทันที
     ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต กับผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ปลาร้าผงลดโซเดียมชนิดละลายทันที" ให้กับผู้ประกอบการ รับชมวีดีโอได้ทางเพจ Research Cafe
รายละเอียด
นักศึกษาไปเสนองานในต่างประเทศ
    นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ และนายสมัชชา กรุงแก้ว เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในงาน 7th European Drying Conference (EuroDrying'2019) เมือง Torino ประเทศ Italy ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
   ภาควิชาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในช่วงปิดเทอม โดยในปีนี้นักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 -9 ก.ค. 2562
รายละเอียด
นักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมภาควิชา
       ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Entech Summer Course 2019 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยนักศึกษาของภาควิชานำชมห้องปฏิบัติการ นำเสนอผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
รายละเอียด
ทีมนักศึกษาศิลปากรได้รับรางวัล
      ทีม Black hole กับผลิตภัณฑ์ Hi - Pro Chic Sticks  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" และ รางวัล "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขันประกวนผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562  
รายละเอียด
นักศึกษาไปทำงานวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส. นิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปทำวิจัยที่ Institute of Agricultural Engineering (Tropics and Subtropics group) มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ สตุทการ์ท ประเทศเยอรมนี เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชัน ระหว่าง 11 มิ.ย. ถึง 14 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
อาจารย์นำเสนองานวิจัยและหารือความร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญจาก Department of Food Science and Engineering และ College of Science and Engineering, Jinan University เมือง Guangzhou ประเทศจีน ให้ไปนำเสนองานวิจัย ในระหว่างวันที่ 28 พค – 2 มิย 2562 พร้อมทั้งร่วมหารือด้านความร่วมมือในการทำงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
รายละเอียด
นักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศ
   น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด และ น.ศ. ภัทราภรณ์ อินทร์บำรุง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนจาก South China University of Technology ให้เดินทางไปทำวิจัย ณ School of Food Science and Engineering, South China University of Technology เมือง Guangzhou ประเทศจีน
รายละเอียด
ทุนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 
         โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 สามารถขอรับทุนสำหรับสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC ได้  ดูรายละเอียดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าภาควิชาฯ และสอบถามรายละเอียดที่ ผศ. ดร.ประสงค์ (รอบสุดท้าย 31 พ.ค. 2562)
กำหนดการ TCAS 62 ทั้ง 5 รอบ
   ดูกำหนดการ วิธีสมัคร และคุณสมบัติของการสมัครเรียน สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทั้ง 5 รอบได้แล้วที่ หน้าเว็บคณะ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือ อีเมล์ foodtech@su.ac.th
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาทำวิจัย
     Professor Dr. Kohei Nakano จาก Gifu University และ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 19 -24 เมษายน 2562 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผู้ชวยวิจัย
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาทำวิจัย
     Associate Professor Dr. Kyuya Nakagawa จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัยจากบริษัทพานาโซนิคประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเป็นผู้ช่วยวิจัย
รายละเอียด
อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมภาควิชา
    Associate Professor Peter Lutes จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเพื่อหารือด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันกับอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
รายละเอียด
มอบทุนการศึกษา 2561
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาที่มีผลการเรียนดี ดังรายนามต่อไปนี้
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :
ดูผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    

ภาคปลายปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัคร 22 ก.ค. ถึง 24 ต.ค. 2562


ปริญญาโท
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ยกเว้นค่าประกันของเสียหายและค่าประกันอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข)  สำหรับผู้ทำงานประจำ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ปริญญาเอก
ทุนผู้ช่วยอาจารย์ เดือนละ 12,000 บาท พร้อมงดเว้นค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 2 ปี (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
สามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ.

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่านค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Limsangouan, N., Milasing, N., Thongngam, M., Khuwijitjaru, P. and Jittanit, W. (2019). Physical and chemical properties, antioxidant capacity and total phenolic content of tamarind (Tamarindus indica) seed xyloglucan component extracted using subcritical water. Journal of Food Processing and Preservation 43 (10): e14146
DOI: 10.1111/jfpp.14146
Gregersen, S.B., Wiking, L., Bertelsen, K.B., Tangsanthatkun, J., Pedersen, B., Poulsen, K.R., Andersen, U., Hammershøj, M.. (2019). Viscosity reduction in concentrated protein solutions by hydrodynamic cavitation. International Dairy Journal 97,1-4
DOI: 10.1016/j.idairyj.2019.04.015
Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwaiand Dérick Rousseau (2019). Rheology and structure of oleogelled water-in-oil emulsions containing dispersed droplets as inactive fillers. LWT-Food Science and Technology 115, 108067.
DOI: 10.1016/j.lwt.2019.04.068
Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, and Wantakan Sopa. (2019). Can the Image Processing Technique Be Potentially Used to Evaluate Quality of Frying Oil? Journal of Food Quality.Volume 2019, 6580320
DOI: 10.1155/2019/6580320
Katrin Utai, Marcus Nagle, Simone Hämmerle, Wolfram Spreer, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2019). Mass estimation of mango fruits (Mangifera indica L., cv. ‘Nam Dokmai’) by linking image processing and artificial neural network. Engineering in Agriculture, Environment and Food.12(1): 103-110
DOI: 10.1016/j.eaef.2018.10.003
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร